תקנון

ברוכים הבאים לאתר moratherapia.co.ill ( להלן "האתר" .אתר זה עושה את המירב על מנת לספק את השירות והמוצר הטובים ביותר. האתר הינו חנות מקוונת באינטרנט השייכת למור בן דוד, מספר עוסק מורשה 039788377 (להלן: ״החברה״), האתר מציע למכירה מוצרי קוסמטיקה וטיפוח טבעיים. 

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכרו/או יחיד הוא מטעמי נוחות בלבד.

הסכם משתמש זה ( להלן "הסכם") הוא הסכם בין האתר וכל משתמש (להלן "משתמש") המסדירים את השימוש שלך באתר. 

הקדמה

 1. אנא קרא הסכם זה בקפידה לפני השימוש באתר זה. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים לתנאים של הסכם זה. בגישה לאתר, אתה מסכים שקראת, הבנת ומסכים לתנאי הסכם זה והתקנות הרלוונטיים.  אנא קרא בעיון את התנאים לפני הרכישה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.   
 2. הגדרות
 •   "המוצר" ו/או "המוצרים" – כל מוצר אשר יוצע למכירה ע"י האתר.
 •   "המידע" – כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו, וידיאו, קובץ, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, פרטי מוצרים, מחירים, פירוט המרכיבים וכד'. 
 •   "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן, בין באמצעות מחשב נייד או נייח ובין באמצעות כלי תקשורת אחר (מכשיר טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכיוצ"ב) ובכל אמצעי או דרך גישה אחרים, והכל בין אם ביצע רכישה או התקשרות אחרת עם החברה ובין אם לאו. 
 •   מזמין" / "לקוח" – משתמש אשר הזמין ו/או רכש מוצר/ים באמצעות האתר.          
 1. עריכה, מחיקה ושינוי. האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לערוך, להסיר או להתקין באתר כל מידע, כמו גם ההסרה או התקנה של כל המוצרים או השירותים למכירה וללא כל התראה מוקדמת.
 2. המוצרים מוצעים לרכישה לבני 18 ומעלה, בעלי כרטיס אשראי בתוקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל (במסירת פרטים מזהים נכונים שם, כתובת, טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני של הלקוח). 
 3. קנייה של מוצרים באתר מהווה הסכמה לכל תנאי התקנון.
 4. מחירי המוצרים כוללים מע"מ, ואינם כוללים משלוח.
 5. מנהלי האתר רשאים לשנות את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוח ללא הודעה מראש. המחיר התקף ביחס להזמנה ספציפית הוא המחיר שהתפרסם בעת סיום תהליך ההזמנה ומסירת פרטי כרטיס האשראי.
 6. מנהלי האתר עושים רבות כדי לוודא שתכני האתר, המידע שבו והתמונות יהיו שלמים ומדויקים. יחד עם זאת, חשוב להבהיר כי התמונות הן להמחשה בלבד, וכי אין לאתר אחריות הנובעת מאי דיוקים או שגיאות שנפלו בתום לב.
 

אחריות, אבטחה, פרטיות

על מנת להשלים את הקנייה ,על הלקוח למסור את פרטיו האישיים; שם , מס תעודת זהות, כתובתו, מספר טלפון, כתובת הדוא”ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו. בעצם מסירת הפרטים מאשר המשתמש איסופם על ידי האתר ושמירתם במאגרי המידע שלו. פרטי כרטיס האשראי, יישמרו באמצעות קניה מאובטחת במחשבי חברת הסליקה של האתר.

האתר ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של החברה.

מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, ככל שייגרם, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש לרבות דיוור באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא"ל, בהתאם להוראות כל דין ולקבוע בתקנון זה להלן.

משתמש רשום באתר הינו משתמש אשר אישר לשלוח אליו חומר פרסומי ו/או לא הודיע כי אין הוא רוצה לקבל חומר פרסומי כאמור ו/או לא ביקש להסיר את עצמו ו/או את פרטיו מרשימות הדיוור של האתר. משתמש רשום רשאי לבקש להסיר עצמו מרשימת הדיוור עוד בטרם קבלת דיוור, או לאחריו, באמצעות פניה לשרות הלקוחות של האתר אשר פרטיו מופיעים בסיפא לתקנון זה.

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

האתר והחברה מצהירים ומבהירים כי האתר משתמש בCookies (עוגיות).

“Cookie” הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי עליו. מטרת השימוש ב- Cookie היא ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באחד השירותים, וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

בהסכמתך לתנאי השימוש באתר, הינך מתיר לאתר ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.

המשתמש יהיה רשאי להסיר את הCookie בכל שלב באמצעות האמצעים הנתונים במכשירו.

הגבלת אחריות

א. ההחלטה אלו מוצרים לרכוש ומידת התאמתם לרוכש הינה בשיקול דעתו של הלקוח והאתר או החברה לא יהיו אחראים לכך בשום צורה.

ב. החברה אחראית כלפי הלקוח לטיב המוצרים הנרכשים על ידו, במידה והשימוש במוצרים נעשה בהתאם להוראות השימוש, לתקופה הנקובה ( להלן – תקופת האחריות) שאורכה הוא 30 ימים ומתחילה ביום הרכישה.

ג. בתקופת האחריות תחליף החברה, ללא תשלום, מוצר שלפי בדיקתה ושיקול דעתה הינו פגום.

ד. במידה ולא קיים המוצר או נפסק ייצורו תיתן החברה מוצר אחר שווה ערך כספי (בטווח של 10%) למוצר הפגום.

ה. אחריות החברה הינה כלפי הלקוח המקורי ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי. אחריות תינתן רק בצירוף חשבונית רכישה.

ו. החברה אינה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר .אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת. אין לייחס תכונות רפואיות לתכנים שבאתר, במידה ונדרשת התייעצות רפואית לגבי מוצר על הלקוח לפנות לרופא מוסמך.

 המוצרים

 1. כל המוצרים המוצעים באתר הינם מקוריים, חדשים וללא פגם. המוצרים מגיעים באריזתם המקורית, אלא אם נכתב אחרת באופן בולט וברור בפרוט המוצר. מוצרי הקוסמטיקה והטיפוח המופיעים באתר מיוצרים ע"י החברה. מוצרים אחרים באם ישנם מופיעים עם רישום היצרן שלהם. 
 2. כל המוצרים באתר מיוצרים מחומרי גלם טבעיים ואיכותיים באישור משרד הבריאות. חומרי גלם הנרכשים מחו"ל אינם כפופים לחוקי משרד הבריאות והם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ונרכשו מהיצרנים המובילים בעולם. המוצרים הסופיים לאחר שילוב המרכיבים המקוריים, אינם באישור או בפיקוח של משרד הבריאות. המוצרים הם מוצרי קוסמטיקה טבעיים וקיים פירוט באתר של המרכיבים הקיימים בהם. יחד עם זאת מאחר ישנם ואנשים בעלי רגישויות שונות שלא ניתן לצפות מראש, היצרן ו/או החברה לא יהיו אחראים במידה והלקוח אלרגי למוצר.
 3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ייתכן מקרה בו אותו המוצר יסופק ללקוח באריזה שונה מהמוצג באתר בשל הבדלים באריזות שיש לעיתים במלאי היצרן. יתכנו הבדלים בין הגוונים\ העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון\העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק.
 4. האתר ו\או מפעיליו  לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק עקיף,ישיר, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים או בחומרי גלם הנמכרים באתר זה או מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 5. לאתר ו/או לחברה לא תהיה כל אחריות, כספית, אזרחית, פלילית או אחרת לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש או לצד שלישי שיגרמו כתוצאה משימוש במוצרים פרט להיותם חדשים, בתוקף לשימוש ובמצב תקין.
 6. המוצרים הטבעיים בתוקף למשך של ארבעה חודשים בלבד מרגע פתיחתם הראשונית. 
 7. במידה ורכשת מוצר ולא הייתה לך השפעה או הטבה ממנו אין על כך אחריות או אפשרות לדרישת החזר כספי מכיוון שכל מוצר הוא אינדווידואלי בכל מה שקשור להשפעתו על הלקוח אם בלקיחה פנימית או מריחה חיצונית.
 8. כל המוצרים המוצעים בחנות הם העושים שימוש בחומרים טבעיים ועדינים ככל האפשר, תוך פירוט מלא של כל הרכיבים הקיימים בהם. יחד עם זאת מאחר ישנם ואנשים בעלי רגישויות שונות שלא ניתן לצפות מראש, היצרן והמוכר לא יהיה אחראי במידה והלקוח אלרגי למוצר. לא יתנן פיצוי, זיכוי או החלפת מוצר עבור מקרים אלו. 
 9. הלקוח מודע לכך כי חלק מהמוצרים באתר לא עברו את בדיקות משרד הבריאות בישראל (עדיין).
 

מועדי אספקה ומשלוח

 1. החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לשלוח את המוצרים מיד עם קבלת ההזמנה והסדרת התשלום ע"י הרוכש. בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה. החברה מתחייבת לזמן אספקה של 3-10 ימי עסקים מיום קבלת התשלום עבור ההזמנה. ספירת ימי האספקה מתחילה מיום העסקים הראשון שאחרי יום קבלת התשלום ע"י החברה. (ימי א' עד ה',  לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג). 
 2. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, המוכר יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 3. הרוכש יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה. 
 4. איסוף עצמי  יתאפשר תוך 3 ימי עסקים  לאחר קבלת התשלום. האיסוף יתבצע בשוהם 70, חריש. בתאום מראש בטלפון 0544563387.
 5. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות , תיידע החברה את הרוכשים מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספם.
 6. התשלום עבור טיפול ומשלוח בהזמנה עד 200 ש״ח הוא 30 ש״ח עם שליח עד הבית. בהזמנה של מעל 300 ש"ח המשלוח הוא 15 ש״ח עם שליח עד הביתה, בהזמנה של מעל 400 ש״ח המשלוח חינם. התשלום עבור המשלוח מתבצע ביחד עם התשלום עבור המוצרים – בעת השלמת ההזמנה. המשלוח על ידי חברת משלוחים שתיבחר על ידי החברה".
 7. האתר ישא באחריות של כל נזק שהוא שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח ועד הגעתם ללקוח.
 8. האתר ישא באחריות כלפי מזמין המוצר\הציוד בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויזוכה תוך 24 שעות מקליטתה, באם חויב.
 10. אם נמסרו לחברה פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או שגויים ו/או לא נכונים, יתארך מועד האספקה עד לברור העניין ואין החברה ו/או האתר נושאים בכל אחריות לגבי האיחור במקרה זה. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור באספקת המוצר בשל סיבה שאינה בשליטתה הבלעדית.
 

מדיניות  החזרות והחלפת מוצרים

 1. הלקוח רשאי לבטל הזמנה ובתנאי שהאריזה סגורה והמוצר באותו מצב כפי שנשלח תוך 14 יום מהגעת המשלוח. הלקוח מודע כי יהיה עליו לשלוח את המוצר לכתובת החברה ולשאת בעלויות המשלוח (במקרה שהמוצר כבר נשלח). הזיכוי עבור המוצרים שיוחזרו יהיה מלא ובתנאי שהגיע למוכר במצב תקין. הזיכוי יהיה באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח.
 2. על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או בשונה ממה שהוזמן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי יצירת קשר בבקשה לביטול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. במקרים אלו הלקוח לא יחוייב בעלות המשלוח לחברה: אם המוצר הגיע שבור או פגום או בשונה ממה שהוזמן ובמקרה של עיכוב באספקה מעבר ל-10 ימי עבודה.
 3. החברה תחליף מוצר או תחזיר את תמורתו של מוצר אשר נמסר לרוכש בהתאם לתנאי ההחזר המצטברים אשר יפורטו להלן:
 •   המוצר הוחזר בתוך 14 יום ממועד קבלתו בידי הרוכש. 
 •   המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.
 •   המוצר נשלח בדואר רשום לחברה בכתובת שתמסר בטלפון.
 •   שמו ופרטיו המלאים והמדויקים של הלקוח צורפו למוצר.
 

אופן התשלום

 1. התשלום הוא באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק בישראל: ישראכרט, ויזה, מסטרקארד ואמריקן אקספרס. 
 2. החיוב הוא בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על ידי הלקוח.
 3. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" / "רכישה טלפונית ו/או "עסקת אינטרנטית"
 

קניין רוחני

 1. האתר הנו הבעלים של כל הזכויות בשירות האתר. השירות כולל את כל החומר שיש לגביו זכויות יוצרים והקניין הרוחני לרבות שמות וסימנים מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, תוכן, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניו באמצעות האתר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים בין שהינם רשומים ובין אם לא. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת.
 2. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, לצלם , להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ מידע הכלול באתר, או חלקים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכאני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור מפורש בכתב של בעלת האתר.
 3. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות, במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים פקודת זכויות היוצרים, באמנות בינ"ל ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק במידע באתר.
 

שונות

 1. אתר זה מכיל מידע רב ותכנים מתחום הרפואה המשלימה, מידע הנכתב על-ידי בעלת האתר. 
 2. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואין הם מהווים עצה רפואית ו/או חוות דעת רופא מקצועי ו/או חוות דעת רופא מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לסייע בהרחבת הידע האישי של גולשי האתר והמשתמשים בו. 
 3. התכנים באתר ומפרטי המוצריםו/או נועדו לספק מידע  ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. 
 4. המידע ו/או התכנים המופיעים באתר הנם באחריות המשתמש בלבד כגון המו"ל וכ"ו ולא תהיה למשתמש כל זכות או טענה נגד האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בגין כל פגם ו/או ליקויי ו/או פגיעה כלשהי שנגרמה עקב פרסומם ו/או מכירתם ו/או שיווקם ו/או המלצה לשימוש כלשהו בהם. 
 5. האתר הינו אתר דינאמי, ורשאי לערוך מוצרים\ציוד להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת, כמו כן המחירים והמבצעים באתר דינאמיים ומתעדכנים מעת לעת, מפעילי האתר לא יתנו או יזכו לקוחות שרכשו מוצרים בכל זיכוי כספי זה או אחר ,לאחר אישור הזמנה באינטרנט או טלפונית.
 6. האתר יכול לסיים את ההתקשרות עם הגולש אם לדעתו הגולש עשה או עושה שימוש האסור עפ"י תנאי התקנון .
 7. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
 

מאחלת לכם חווית קניה נעימה ומהנה! 

מלי